Panorama?

Fotografisanje
Obrada slika
Spajanje u panoramu
VR tura

Šta je to panorama

Reč panorama potiče iz grčkog jezika i označava širokougaoni pogled ili predstavu fizičkog prostora, bilo da je slika, crtež, fotografija, film ili 3D model. Panoramska fotografija se preporučuje za multimediju i razne aplikacije koje imaju mogućnost prikaza objekata u različitim veličinama (iz daljine) uzduž i popreko.


360° Panorama - sferna fotografija

360° sferične fotografije proizvode izuzetno kvalitetan prikaz panoramskih slika koje se mogu koristiti u štampi ili u virtuelnim turama (šetnjama). Naše slike su pune 360° sferne panoramske fotografije koje se koriste za kreiranje fotorealistične virtuelne realnosti (eng. VR – Virtual Reality).

Možete biti “tamo u centru predstave” sa puno realizma koje naš ekspert digitalne fotografije može da vam pruži. Posedovanje impresivne virtuelne panorame omogućava gledaocu da bude uronjen u 360° vizuelno okruženje koje nudi daleko više povezanih informacija nego niz statičnih fotografija.

VIRTUELNA ŠETNJA


www.VR360Foto.com

360° Virtuelna šetnja

360VR foto panorame se međusobno povezuju i grade virtuelne ture kojima možete interaktivno istraživati otvorene prostore ali i turističke lokacije, hotelske sobe, konferencijske ili poslovne prostorije, koncertne dvorane, muzeje, filmske postavke itd.

Virtuelna šetnja nastaje povezivanjem više panoramskih fotografija u jednu celinu. Neophodno je da se tačke sa kojih se snimaju panoramske fotografije međusobno vide radi kreiranja uzajamnih veza, da se kreiraju planovi etaža ako se radi o zatvorenom objektu (virtuelna kuća) ili da se kreira geografska mapa na kojoj se geotaguju sve lokacije (ako se nalaze na širem prostoru).

Svaka od virtuelnih tura može da predstavlja multimedijalnu prezentaciju ako se u nju ugradi pozadinska muzika, slike, tekst ili video koji se prikazuju kada korisnik klikne na neki od posebno obeleženih objekata (Hot-Spot).


Veoma smo srećni ponosni da objavimo da smo sertifikovani Google fotografi

Google Street View Pro Trusted Photographer Badge

Dozvolite nam da enterijer vašeg poslovnog prostora integrišemo u Google Street View.